KURULLAR

SEMPOZYUM BAŞKANI 
Prof. Dr. Ersin Tan

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Ersin Tan
Prof. Dr. Mustafa Ertaş
Prof. Dr. Sevim Özdamar
Prof. Dr. Burhanettin Uludağ
Prof. Dr. Kayıhan Uluç
Doç. Dr. Can Ebru Kurt

LOKAL DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Amber Eker
Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade
Yrd. Doç. Dr. Sevda Diker